Het NDHW systeem

Niemand die het  weet  werkt met een eigen strategie om structureel geld uit de markt te halen.

Hierbij moet wel rekening worden gehouden dat de inleg voor langere tijd niet beschikbaar is voor andere doeleinden bij een eventuele beursdip.

 

Het  is een strategie van etf shares en opties.

Dit systeem is pas goed te volgen  vanaf     €40.000,--  of een veelvoud hiervan.

Vanaf 1-1-2017 wordt de model portefeuille 

€ 40.000,--.

NDHW 2 optiestrategie is vanaf 1-8-2017       gestart met een model portefeuille van

€ 5.000,--.               

 

Informatief laten wij de resultaten zien onder het kopje resultaten 2016 en 2017 en vanaf

1-8-2017 NDHW 2 2017.

 

Resultaten behaald uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Bepaal uw eigen koers en beleg alleen met geld  dat u kunt missen.

 

 

 

 

Resultaat 2016

       22,11%

 

Start 1-1-2017

met € 40.000,--

winst € 5.114,--

Bijgewerkt 19-09-2017.