Het NDHW systeem

Niemand die het  weet  heeft een  systeem ontwikkelt om structureel geld uit de markt te halen.

Hierbij moet wel rekening worden gehouden dat

de inleg voor langere tijd niet beschikbaar is voor andere doeleinden bij een eventuele beursdip.

 

Het  is een combi systeem van opties en etfs. 

Dit systeem is pas goed te volgen  vanaf € 20.000,--

of een veelvoud hiervan per persoon.

Er wordt nu met een standaard portefeuille van     

€ 20.000,-- gewerkt.

 

Informatief laten wij van het  systeem de resultaten  zien onder het kopje resultaten 2016.

 

Resultaten behaald uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Bepaal uw eigen koers en beleg alleen met geld dat u kunt missen.

 

 

 

 

Start 1-1-2016

met € 20.000,--

winst € 3.667,--

Bijgewerkt 22-10-2016.